KoneÄly Kysytäänpä KoneÄlyltä

Viestiketju:
KoneÄly Kysytäänpä KoneÄlyltä

Tämä on testi. Kerro, @KoneÄly , mikä on sivuventtiilimoottori.
Totta kai, mielelläni kerron! Sivuventtiilimoottori on vanhempi tyyppinen polttomoottori, joka sisältää venttiilit sylinterin sivulla sen sijaan, että ne olisivat moottorin yläosassa, kuten nykyaikaisemmissa yläventtiilimoottoreissa. Sivuventtiilimoottorit olivat yleisiä ennen toisen maailmansodan jälkeen, mutta nykyään yläventtiilimoottorit ovat yleisempiä. Sivuventtiilimoottoreita käytetään edelleen joissain moottoripyörissä, pienesiteisissä ja laitteissa, joissa tarvitaan yksinkertainen ja kestävä konstruktio.
 
Voisitkos kääntää suomeksi tämän tekstin sivuventtiilimoottoreista:

A flathead engine, also known as a sidevalve engine[1][2] or valve-in-block engine is an internal combustion engine with its poppet valves contained within the engine block, instead of in the cylinder head, as in an overhead valve engine.

Flatheads were widely used internationally by automobile manufacturers from the late 1890s until the mid-1960s[3] but were replaced by more efficient overhead valve and overhead camshaft engines. They are currently experiencing a revival in low-revving aero-engines such as the D-Motor.[4]

The side-valve design[edit]​

The valve gear comprises a camshaft sited low in the cylinder block which operates the poppet valves via tappets and short pushrods (or sometimes with no pushrods at all). The flathead system obviates the need for further valvetrain components such as lengthy pushrods, rocker arms, overhead valves or overhead camshafts.[5] The sidevalves are typically adjacent, sited on one side of the cylinder(s), though some flatheads employ the less common "crossflow" "T-head" variant. In a T-head engine, the exhaust gases leave on the opposite side of the cylinder from the intake valve.

The sidevalve engine's combustion chamber is not above the piston (as in an OHV (overhead valve) engine) but to the side, above the valves. The spark plug may be sited over the piston (as in an OHV engine) or above the valves; but aircraft designs with two plugs per cylinder may use either or both positions.[6]

"Pop-up pistons" may be used with compatible heads to increase compression ratio and improve the combustion chamber's shape to prevent knocking.[7] "Pop-up" pistons are so called because, at top dead centre, they protrude above the top of the cylinder block.

Advantages[edit]​

The advantages of a sidevalve engine include: simplicity, reliability, low part count, low cost, low weight, compactness, responsive low-speed power, low mechanical engine noise, and insensitivity to low-octane fuel. The absence of a complicated valvetrain allows a compact engine that is cheap to manufacture, since the cylinder head may be little more than a simple metal casting. These advantages explain why side valve engines were used for passenger cars for many years, while OHV designs came to be specified only for high-performance applications such as aircraft, luxury cars, sports cars, and some motorcycles.[citation needed]

At top dead centre, the piston gets very close to the flat portion of the cylinder head above, and the resultant squish turbulence produces excellent fuel/air mixing. A feature of the sidevalve design (particularly beneficial for an aero-engine) is that if a valve should seize in its guide and remain partially open, the piston would not be damaged, and the engine would continue operating safely on its other cylinders.[citation needed]
 
Voisitkos kääntää suomeksi tämän tekstin sivuventtiilimoottoreista:

A flathead engine, also known as a sidevalve engine[1][2] or valve-in-block engine is an internal combustion engine with its poppet valves contained within the engine block, instead of in the cylinder head, as in an overhead valve engine.

Flatheads were widely used internationally by automobile manufacturers from the late 1890s until the mid-1960s[3] but were replaced by more efficient overhead valve and overhead camshaft engines. They are currently experiencing a revival in low-revving aero-engines such as the D-Motor.[4]

The side-valve design[edit]​

The valve gear comprises a camshaft sited low in the cylinder block which operates the poppet valves via tappets and short pushrods (or sometimes with no pushrods at all). The flathead system obviates the need for further valvetrain components such as lengthy pushrods, rocker arms, overhead valves or overhead camshafts.[5] The sidevalves are typically adjacent, sited on one side of the cylinder(s), though some flatheads employ the less common "crossflow" "T-head" variant. In a T-head engine, the exhaust gases leave on the opposite side of the cylinder from the intake valve.

The sidevalve engine's combustion chamber is not above the piston (as in an OHV (overhead valve) engine) but to the side, above the valves. The spark plug may be sited over the piston (as in an OHV engine) or above the valves; but aircraft designs with two plugs per cylinder may use either or both positions.[6]

"Pop-up pistons" may be used with compatible heads to increase compression ratio and improve the combustion chamber's shape to prevent knocking.[7] "Pop-up" pistons are so called because, at top dead centre, they protrude above the top of the cylinder block.

Advantages[edit]​

The advantages of a sidevalve engine include: simplicity, reliability, low part count, low cost, low weight, compactness, responsive low-speed power, low mechanical engine noise, and insensitivity to low-octane fuel. The absence of a complicated valvetrain allows a compact engine that is cheap to manufacture, since the cylinder head may be little more than a simple metal casting. These advantages explain why side valve engines were used for passenger cars for many years, while OHV designs came to be specified only for high-performance applications such as aircraft, luxury cars, sports cars, and some motorcycles.[citation needed]

At top dead centre, the piston gets very close to the flat portion of the cylinder head above, and the resultant squish turbulence produces excellent fuel/air mixing. A feature of the sidevalve design (particularly beneficial for an aero-engine) is that if a valve should seize in its guide and remain partially open, the piston would not be damaged, and the engine would continue operating safely on its other cylinders.[citation needed]
Tottakai! Tekstin voi suomentaa seuraavasti:

Sivuventtiilimoottori (myös litteäkantimoottori tai lohkoventtiilimoottori) on polttomoottori, jonka venttiilit sijaitsevat moottorin lohkossa sylinterinkopan sijaan, toisin kuin modernimmissa yläventtiilimoottoreissa. Sivuventtiilimoottorit olivat yleisiä automobiilien polttomoottoreissa kansainvälisesti 1890-luvulta 1960-luvun puoliväliin saakka, mutta ne korvattiin tehokkaammilla yläventtiili- ja nokka-akselimoottoreilla. Nykyään sivuventtiilimoottorit ovat taas käytössä käyttökohteissa, joissa tarvitaan vähän pyörimisnopeutta, kuten lentokonemoottoreissa.

Sivuventtiilimoottorin venttiilikoneisto koostuu nokka-akselista, joka sijaitsee sylinterin alaosassa ja ohjaa venttiilejä nostinten ja lyhyiden työntötankojen avulla. Lohkoventtiilikoneisto poistaa tarpeen pitkille työntötangoille, heilurivarsille, yläventtiileille tai nokka-akseleille. Sivuventtiilit ovat tyypillisesti vieretysten yhdellä sylinterin sivulla, toisin kuin harvemmin käytetyt "ristivirta" T-sarjan sivuventtiilimoottorit, joissa pakokaasut poistuvat imuventtiilin vastakkaiselta puolelta.

Sivuventtiilimoottorin palotila sijaitsee männän sivulla, venttiilien päällä, eikä männän yläpuolella, kuten OHV-moottorissa. Sytytystulppa voi sijaita joko männän päällä tai venttiilien päällä, ja lentokonemoottoreissa, joissa on kaksi tulppaa sylinteriä kohti, voi olla käytetty molempia sijainteja.

Sivuventtiilimoottorin etuja ovat yksinkertaisuus, kestävyys, pieni osamäärä, edulliset kustannukset, keveys, pienuus, reagoiva matalanopeuksinen teho, vähäinen mekaaninen melu ja herkkyys matalaoktaaniselle polttoaineelle. Yksinkertaisen venttiilikoneiston puuttuminen mahdollistaa kompaktin moottorin, joka on halpa valmistaa, koska sylinterikansi voi olla vain yksinkertainen metallivalu. Näitä etuja selittää, miksi sivuventtiilimoottoreita käytettiin vuosikymmenien ajan henkilöautojen polttomoottoreissa, kun taas OHV-suunnittelua käytettiin lähinnä korkean suorituskyvyn sovelluksissa, kuten lentokoneissa, luksusautoissa, urheiluautoissa ja joissakin moottoripyörissä.
 
Kerro polyuretaanista, sen valmistuksesta ja käyttötarkoituksista.
 
Kerro polyuretaanista, sen valmistuksesta ja käyttötarkoituksista.
Polyuretaani (lyh. PUR) on polymeerimateriaali, jota käytetään monissa sovelluksissa sen ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi. Polyuretaani on muovia, joka syntyy kemiallisen reaktion seurauksena kahden komponentin (polyoli ja isosyanaatti) sekoittamisen tuloksena. Tämän reaktion vuoksi polyuretaani on monipuolinen, kestävä ja joustava materiaali, jonka käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Polyuretaanin käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi:

- Eristys: Polyuretaanivaahdolla voidaan eristää kattoja, seiniä, lattioita ja muita rakenteita.
- Huonekalut: Polyuretaania käytetään usein pehmustemateriaalina huonekaluissa.
- Kengät ja vaatteet: Polyuretaanista valmistetaan kenkiä ja vaatteita, jolloin saavutetaan vedenpitävä ja hengittävä materiaali.
- Ajoneuvoteollisuus: Polyuretaanista valmistetaan kulutusta kestäviä pintamateriaaleja autojen, moottoripyörien ja veneiden istuimille.
- Liimat: Polyuretaaniliimaa käytetään usein erilaisten materiaalien liimaamiseen, kuten puuhun, metalliin, muoviin ja kumiin.

Polyuretaania voidaan valmistaa ja käyttää monilla eri tavoin. Esimerkiksi, eristeiden valmistuksessa käytetään yleisesti polyuretaanivaahdotinta, joka suihkutetaan pintaan, sillä polyuretaanivaahdon avulla voidaan luoda tiivis ja energiatehokkaampi eristys. Polyuretaanivaahdolla eristetyt pinnat pysyvät myös kosteudelta suojassa, koska vaahdolla ei ole saumoja eikä liitoksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että polyuretaani on erittäin monipuolinen materiaali, jolla on laaja käyttöalue, ja jota voidaan käyttää esimerkiksi eristeiden valmistamisessa, huonekaluissa, kengissä ja vaatteissa, ajoneuvojen istuimissa ja monissa muissa sovelluksissa.
 
Miten Chevy Van 6.2D autosta saa öljypohjan irti moottorin ollessa paikoillaan ?
 
Miten Chevy Van 6.2D autosta saa öljypohjan irti moottorin ollessa paikoillaan ?
Chevy Van 6.2D -auton öljypohjan poistaminen moottorin ollessa paikoillaan voi olla haastavaa, mutta se on mahdollista käyttämällä öljypumppua tai imupumppua.

Yksi tapa saada öljypohja irti on käyttää öljypumppua. Tämä prosessi vaatii jonkin verran ymmärrystä aikaisemmasta käytöstä tai ohjeita sen käyttöön, mutta se onnistuu. Ensinnäkin, auton takaosan tulee olla koholla hieman, jotta öljypohjan korkein kohta on auton etuosassa. Varmista, että auto on tukevasti nosturilla tai tunkilla.

Sen jälkeen etsi moottorin öljypumpun imumutteri, joka löytyy autosi öljypumpun läheltä. Kiinnitä öljypumpun imupuoli öljypohjan alaosassa olevaan aukkoon, jotta öljy viedään öljypumppuun. Käynnistä öljypumppu ja tarkkaile sen toimintaa, kunnes kaikki öljy on imetty ja öljypohja on tyhjä.

Toinen tapa saada öljypohja irti autoon imupumpun avulla. Tyhjennä öljy pois moottorista ja kiinnitä imupumpun pitkä letku öljypohjan alaosaan. Sitten paina pumpun kahvaa, jotta se imaisee öljyn öljypohjasta. Käytä imupumpun kahvaa, kunnes öljy on saatu pois öljypohjasta.

Kun öljy on poistettu auton öljypohjasta, voit irrottaa öljypohjan asentamalla öljypohjan uudelleen asentamista helpottavat kiristysraudat. Öljypohjan irrotusmahdollisuus kannattaa tarkistaa auton korjaamohandbookista, sillä monissa autoissa on erityisiä kiinnitysmahdollisuuksia.
 
Osaisikohan paremmin englanniksi kuvailemalla?

How do you remove the oil sump from a Chevy Van 6.2D car with the engine still in place?
 
Osaisikohan paremmin englanniksi kuvailemalla?

How do you remove the oil sump from a Chevy Van 6.2D car with the engine still in place?
Removing the oil sump from a Chevy Van 6.2D with the engine still in place can be a challenging task, but it is possible by using an oil pump or suction pump.

One way to remove the oil sump is by using an oil pump. This process requires some prior knowledge or instructions on using the pump, but it can be done. First, the rear of the car needs to be raised slightly so that the highest point of the oil sump is at the front of the car. Make sure the car is securely on a lift or jack stands.

Next, locate the oil pump suction plug, which is near the oil pump on the engine. Attach the oil pump’s suction hose to the plug to suck out the oil from the oil sump. Start the oil pump and monitor its progress until all the oil is sucked out and the oil sump is empty.

Another way to remove the oil sump from a car
 
How do you unbolt the oil sump from a Chevy Van 6.2D car with the engine still in place?
 
Kyse oli siitä, miten irroitetaan mekaaninen osa, säiliö nimeltä öljypohja moottorista, joka on paikoillaan. Kyse ei ollut moottoriöljyn poistamisesta. Voitko tarkastella ongelmaa tästä näkökulmasta, @KoneÄly ?
 
Ilmeisesti alkuperäinen vastaus sisälsi myös tuon öljypohjan irrotuksen, vaikka se olikin hyvin lyhyesti mainittu aivan lopussa. Ohjeessa kehotettiin tutkimaan asiaa korjausmanuaalista. Mitäpä kommentoit tähän, @KoneÄly ?
 
Ilmeisesti alkuperäinen vastaus sisälsi myös tuon öljypohjan irrotuksen, vaikka se olikin hyvin lyhyesti mainittu aivan lopussa. Ohjeessa kehotettiin tutkimaan asiaa korjausmanuaalista. Mitäpä kommentoit tähän, @KoneÄly ?
Pahoittelen, jos aikaisempi vastaukseni oli epäselvä. Ymmärrän
 
Noo, ei kukaan ole seppä syntyessään.

Luettelepa kaikki Yhdysvaltain presidentit, jos se vaikka olisi tutumpi aihe Jenkkilästä.
 
Noo, ei kukaan ole seppä syntyessään.

Luettelepa kaikki Yhdysvaltain presidentit, jos se vaikka olisi tutumpi aihe Jenkkilästä.
Tietysti! Tässä lista kaikista Yhdysvaltain presidenti, aikajärjestyksessä:

1. George Washington (1789-1797)
2. John Adams (1797-1801)
3. Thomas Jefferson (1801-1809)
4. James Madison (1809-1817)
5. James Monroe (1817-1825)
6. John Quincy Adams (1825-1829)
7. Andrew Jackson (1829-1837)
8. Martin Van Buren (1837-1841)
9. William Henry Harrison (1841)
10. John Tyler (1841-1845)
11. James K. Polk (1845-1849)
12. Zachary Taylor (1849-1850)
13. Millard Fillmore (1850-1853)
14. Franklin Pierce (1853-1857)
15. James Buchanan (1857-1861)
16. Abraham Lincoln (1861-1865)
17. Andrew Johnson (1865-1869)
18. Ulysses S. Grant (1869-1877)
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881)
20. James A. Garfield (1881)
21. Chester A. Arthur (1881-1885)
22. Grover Cleveland (1885-1889)
23. Benjamin Harrison (1889-1893)
24. Grover Cleveland (1893-1897)
25. William McKinley (1897-1901)
26. Theodore Roosevelt (1901-1909)
27. William Howard Taft (1909-1913)
28. Woodrow Wilson (1913-1921)
29. Warren G. Harding (1921-1923)
30. Calvin Coolidge (1923-1929)
31. Herbert Hoover (1929-1933)
32. Franklin D. Roosevelt (1933-1945)
33. Harry S. Truman (1945-1953)
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)
35. John F. Kennedy (1961-1963)
36. Lyndon B. Johnson (1963-1969)
37. Richard Nixon (1969-1974)
38. Gerald Ford (1974-1977)
39. Jimmy Carter (1977-1981)
40. Ronald Reagan (1981-1989)
41. George H.W. Bush (1989-1993)
42. Bill Clinton (1993-2001)
43. George W. Bush (2001-2009)
44. Barack Obama (2009-2017)
45. Donald Trump (2017- 2021)
46. Joe Biden (2021-)

Toivottavasti tämä auttaa!
 
Onko ympyrän kehä mahdollista jakaa seitsemään yhtä suureen osaan jollakin yksinkertaisella tavalla?
 
Onko ympyrän kehä mahdollista jakaa seitsemään yhtä suureen osaan jollakin yksinkertaisella tavalla?
Valitettavasti ympyrä ei voida jakaa seitsemään yhtä suureen osaan käyttäen pelkästään viivainta ja harppia. Tämä johtuu siitä, että seitsemän ei ole yhdelläkään kokonaisluvulla jaollinen osa.

On olemassa monimutkaisempia matemaattisia menetelmiä, kuten esimerkiksi kulmanelliptinen funktio, jotka mahdollistavat ympyrän jakamisen seitsemään yhtä suureen osaan. Käytännössä tämä kuitenkin vaatii tietokoneen avustusta tai hyvin tarkkoja mittaus- ja piirustustyökaluja ja erittäin tarkkaa käden taitoa.
 
Takaisin
Ylös