• KAMIINA ON HÄTÄAPUKAMIINA - LUE TÄMÄ!

    Kamiina ei ole EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimusten eikä ekosuunnitteludirektiivin mukainen tuote. Sen hiukkaspäästöjä ei ole mitattu, eikä kamiinaa ole testattu EU-määräysten mukaisesti.

Tervetuloa Konekansa-foorumille!

Liity Konekansa-foorumin jäseneksi (ei maksa kuin vaivan) ja käy peremmälle! Sisäänkirjautumattomana et näe aivan kaikkea foorumin sisältöä.

Mainoksiakin vilisee niin, että silmiä kirvelee. Jäsenenä elämäsi olisi paljon siedettävämpää. ;)

Evästeet

Mikä on eväste?

Wikipedian mukaan:

Eväste (joskus myös keksi, engl. cookie) on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.

Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä.

Evästeitä on kahta lajia, istuntokohtaisia (engl. session cookie) ja pysyviä (engl. persistent cookie). Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat kun käyttäjä lopettaa istunnon web-palvelussa, ja pysyvät evästeet säilytetään määrättyyn aikarajaan asti tai kunnes käyttäjä ne tuhoaa. Selaimet lähettävät evästeen vain sille palvelimelle, joka on sen alun perin käyttäjälle lähettänyt.

Voinko estää evästeiden käytön? Mitä haittaa siitä voi olla?

Voit estää evästeiden käytön internet-selaimesi asetuksista. Koska evästeitä käytetään erilaisilla internet-sivustoilla hyvin yleisesti, ne ovat verrattain tärkeässä osassa sivustojen toiminnallisuuden kannalta. Esim. pankkipalveluiden käyttö on usein mahdotonta, jos evästeiden käyttö estetään. Emme myöskään voi taata, että Konekansa-foorumi toimisi ongelmitta, mikäli evästeiden käyttö on estetty. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt sen, että sivustolla käytetään evästeitä. Voit kokeilla palvelun käyttöä myös evästeet estettyinä, mutta emme takaa, että sivusto toimii oikein.

Miksi Konekansan käyttäjälle tarjotaan tätä tietoa evästeistä? Ovatko evästeet niin haitallisia?

Evästeitä on käytetty internet-sovelluksissa vuosia, eikä mikään oleellinen ole juuri nyt muuttunut. Evästeitä käytetään hyvin yleisesti, eikä niistä pääsääntöisesti ole minkäänlaista haittaa. Eväste on ainoastaan pieni tekstitiedosto. Verrattuna moneen muuhun asiaan internetissä evästeet eivät oikeastaan ole asia, josta pitäisi olla erityisen huolissaan.

Eri internet-tekniikoita voidaan käyttää tavanomaisen käytön lisäksi myös käyttäjien seurantaan tai "vakoiluun". Tämä pätee myös evästeisiin.

On kuitenkin oleellista, millaisesta sivustosta on kysymys. Konekansa käyttää evästeitä ainoastaan palvelujen sujuvan käytön mahdollistamiseen ja mahdollisesti analyysitarkoituksiin, (Google Analytics, tms.) joissa kirjataan paljonko eri sivuja luetaan, yms. Lisäksi erilaiset some-liitännäiset (esim. Facebook, Twitter) käyttävät omia evästeitään. Nämä eivät kuitenkaan ole välttämättömiä sivuston toiminnalle, mikäli liitäntäpintaa ko. some-palveluihin ei tarvita.

Varsinainen syy siihen, miksi evästeistä kerrotaan tässä on se, että lainsäädäntö edellyttää sitä.

Euroopan Unionin direktiivi 2009/136/EY edellyttää kaikkia EU-jäsenmaita harmonisoimaan omaa lainsäädäntöään täyttämään direktiivin vaatimukset. Suomessa direktiivi on huomioitu tietoyhteiskuntakaaren pykälässä 205.

Pykälän 205 nimi on Palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö.

Lakipykälä kuuluu seuraavasti:

Evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

Edellä 1 momentissa säädetty ei koske tietojen sellaista tallentamista tai käyttöä, jonka ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestin välittämistä viestintäverkoissa tai joka on välttämätöntä palvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota tilaaja tai palvelun käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt.

Edellä tässä pykälässä tarkoitettu tallentaminen ja käyttö on sallittua ainoastaan palvelun vaatimassa laajuudessa ja sillä ei saa rajoittaa yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä.

Lisätietoa evästeistä löydät mm. seuraavista osoitteista:

All about cookies

The Ultimate Guide to Cookies

Wikipedia: HTTP cookie

Viestintävirasto: Evästeet

EU Internet Handbook: Cookies